Гражданска отговорност – застраховката за всеки шофьор на автомобил

Гражданската отговорност е вид належаща застраховка за коли и мотори. Според самия текст на гражданската отговорност, застрахователят, с който ще сключим застраховката трябва да заплати, в рамките на договорена застрахователна сума повреди , причинени от застрахованото лице на трети лица и превозни средства . Компенсацията на гражданската отговорност предвижда както видими , така и нематериални повреди или пренебрегване на ангажиментите на лицето, което е застраховано .

Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е допълнителна застраховка, която Ви даваме като притурка към гражданската отговорност. Предназначението на допълнителната застраховка е да осигури на шофьора на автомобила нужната помощ при застрахователни събития по пътя , които да имат отражение върху Вашето здраве и живот . Защото гражданската отговорност предвижда събития ексклузивно за 3-ти лица, т.е. всеки пасажер в колата , без шофьора, застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е вашата персонална защита по време на шофиране . Допълнителната застраховка , не като гражданската отговорност, е валидна във всяка държава по света и се взима допълнително и доброволно, ако изявите че се нуждаете от нея .

Поради каква причина гражданската отговорност е наложителна на територията на България?

Карането на различни моторни средства върви заедно с редица рискове , които се създават на пътя. Във връзка с това законите в страната изисква всички собственици на коли и мотори да имат на разположение с актуална гражданска отговорност. Този тип застраховка – гражданска отговорност е популярна в много държави , като във всяка държава може да има различия и да съдържа много алинеи . На територията на страната , колите , включени в списъците в рамките на страната и са в движение , са задължен да разполагат с заплатена застраховка гражданска отговорност.

Открий най-добрата  гражданска отговорност 1
Открий най-добрата гражданска отговорност

Покачване на търсенето на застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност представляват много голям сегмент от пазара на територията на страната . Непрестанно числата за взимане на застраховката гражданска отговорност продължават да растат , особено след учредяването на задължителната застраховка гражданска отговорност за всички мотоциклети :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

За едва 5 години отчитаме значително по-голямо търсене на застраховки гражданска отговорност на коли .

Покритие на гражданската отговорност

Застрахователното споразумение за обезателната застраховка „гражданска отговорност“ на шофьорите действа на територията на страната , в границите на всички държави-членки на Съюза и Икономическата общност , като е валидна и на територията на Сърбия, Швейцария и Андора.

Перфектната  гражданска отговорност 2
Перфектната гражданска отговорност

Прираст на агенциите , които ви предоставят гражданска отговорност

Търсенето на застраховки – гражданска отговорност създава основата за предоставянето ѝ от много нови фирми и застрахователни агенти . Но при сключването на този тип застраховка, важно е да сте внимателни и да предпочетете натрупаните години опит, името и високото качество на застрахователя, който сте избрали . Говорейки си по темата ние ви даваме високо качество и най-висококвалифицирания екип , за да сме вашият проверен партньор за застраховката гражданска отговорност на вашата кола или мотор.

Защо Ви е необходима гражданската отговорност?

– по желание за подписване на застрахователен комплект [гражданска отговорност и злополука на пасажерите в превозното средство ] получавате спокойствие, че освен вината за виновно причинени щети на останалите пътници, при възникнало събитие ще получат материално възмездие водача и всички други пострадали пътници в застрахованото МПС ;

– способ за попълване в реално време, с онлайн платформа за попълване и плащане на удостоверение за гражданска отговорност;

– възможност за доставка на Вашата полица застраховката гражданска отговорност на заявен от заявителя адрес;

– възможност за преглед на повреденото МПС , със застраховка гражданска отговорност, на адрес по избор на клиента.

Оферта за  гражданска отговорност 3
Оферта за гражданска отговорност

Какви щети фигурира в гражданската отговорност?

– належаща застраховка „Гражданска отговорност“ на титулярите, при която Застрахователят трябва да осигури отговорността на застрахования водач за създадените от водача щети на пасажери , създадени по време на управлението на моторно превозно средство до предвидените в Кодекса за застраховане стойности .

Трети лица са всички физически лица , които по време на злополуката , се намират в колата , с налична гражданска отговорност. Ако в момента на злополуката хората в автомобила са повече от лицата/местата , вписани в гражданската отговорност, то стойността на обезщетенията ще намалеят по схема и ще бъдат разпределени по равно между лицата, пострадали в инцидента . Сумата , определена като обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да надвишава общата застрахователна сума на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, с която си осигурявате включване на мястото на шофьора или за всички места в лекия или тежкотоварен автомобил. Застраховката, не като гражданската отговорност, се използва на територията на цял свят и се подписва при желание на клиента .

Подберете сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност

Изберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да се чувствате спокойни по време на вашето пътуване . Ние сме приятели на титулярите на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност дават надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, погледнете и :

Открий най-добрата  гражданска отговорност 4
Открий най-добрата гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 5
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 6
Открий най-добрата гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 7
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 8
Оферта за гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 9
Най-добрите оферти за гражданска отговорност

Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?
Поради каква причина гражданската отговорност е наложителна на територията на България?
Покачване на търсенето на застраховките – гражданска отговорност
Покритие на гражданската отговорност
Прираст на агенциите , които ви предоставят гражданска отговорност
Защо Ви е необходима гражданската отговорност?
Какви щети фигурира в гражданската отговорност?
Подберете сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност